Ochrona danych osobowych w teście NIFTY pro 🔒 | Badanie NIFTY Pro Przeskocz do treści
Zapytaj o badanie
Pon-pt. 7.00-19.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Ochrona danych 🔒

Mamy świadomość, że zlecając test NIFTY pro powierzają Państwo ważne informacje i dane. Poniżej znajdą Państwo informacje, jakie dane są przekazywane w czasie zlecenia badania i jak są chronione.

Jakie dane potrzebne są do zlecenia testu NIFTY pro?

Dane podawane w dokumentach zlecenia badania można podzielić na trzy grupy:

  1. Dane wymagane prawnie do dokumentacji medycznej, takie jak imię i nazwisko pacjenta oraz numer PESEL
  2. Dane potrzebne do interpretacji wyniku testu i określenia, czy są przeciwwskazania do wykonania badania – takie jak np. czy ciąża jest pojedyncza czy mnoga, przebyte przeszczepy i guzy.
  3. Dane wymagane do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia, jakim objęty jest wynik testu NIFTY pro, w tym numer dowodu osobistego. Podanie numeru dowodu jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania odszkodowania. Można nie podać numeru dowodu osobistego rezygnując tym samym z ubezpieczenia. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie Państwa dane są przez nas chronione. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w polskiej bazie danych przez okres zgodny z zapisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Jak przechowywane są dane osobowe w Chinach?

  • Laboratorium BGI w Chinach nie przechowuje danych osobowych poza numerem zestawu użytego do badaniaPróbka jest utylizowana po badaniu z wyjątkiem próbek ze zleceń, w których pacjentka wyraziła zgodę na przekazanie próbki do anonimowych badań.
  • Dane osobowe są przechowywane w Chinach wyłącznie przez ubezpieczyciela, który je zabezpiecza. Dane te są przechowywane wyłącznie w przypadku wykonania badania z ubezpieczeniem przez okres 24 miesięcy od daty badania, następnie są niszczone.

przesyłka próbki do laboratorium 1-2 dni robocze

Więcej informacji:


oryginalny test nifty pro

Zarezerwuj termin
Zadzwoń terazZadzwoń teraz